Waardering intellectueel eigendom

De waarde van intellectueel eigendom

De waarde van het intellectueel eigendom wordt niet bepaald door de investeringen die in het verleden zijn gedaan, maar door de potentiële cash flows in de toekomst. Een mogelijke koper of strategische partner zal met name geïnteresseerd zijn in het geld dat met het intellectueel eigendom verdiend kan worden. Een betrouwbare waardering biedt inzicht in de verdienpotentie en leidt tot een goede onderbouwing voor de argumenten in de onderhandelingen. Inzicht in de waarde is het fundament voor een succesvolle transactie en de mogelijkheid om de waarde van het intellectueel eigendom in de toekomst te vergroten.

 

Waardering nieuw ontwikkeld product en het intellectueel eigendom

Heeft u een nieuw product ontwikkeld en ziet u een mogelijkheid voor een samenwerking met een strategische partner of de verkoop van de eigendomsrechten van het nieuwe product? Een betrouwbare waardering is onmisbaar en van groot belang bij de verkoop van de eigendomsrechten en bij een licentie of een aandelenparticipatie. Een betrouwbare waardering biedt helderheid en inzicht in de verdienpotentie en leidt tot een goede onderbouwing voor de argumenten in de onderhandelingen.

Het waarderen van een nieuw ontwikkeld product en het onderliggend intellectueel eigendom is een specialisatie apart. Het vereist kennis van intellectueel eigendom, ervaring met speciale waarderingstechnieken en bedrijfskundig inzicht. Belangrijk bij het waarderen van intellectueel eigendom en innovatieve producten zijn een grondig en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek van het intellectueel eigendom, due diligence. Maar ook een goede marktanalyse en het goed kunnen kwantificeren en modelleren van de waardepropositie.

 

WeValue Innovations

WeValue Innovations is in de persoon van dr. Frits Wijbenga als Register Valutator gespecialiseerd in het waarderen van nieuw ontwikkelde producten, intellectueel eigendom en innovatieve bedrijven. Naast een onafhankelijk en deskundig advies biedt WeValue Innovations ook de mogelijkheid tot ondersteuning, variërend van het zoeken naar kopers of strategische partners tot begeleiding en vertegenwoordiging in de onderhandelingen. WeValue Innovations deelt graag kennis en denkt met u mee.

Een Register Valuator (RV) is de specialist voor het maken van een waardering. Een RV heeft een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation afgerond en staat ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV).

 

Situaties waarin de waardering van intellectueel eigendom belangrijk is

Een waardering van intellectueel eigendom is belangrijk in de volgende situaties:

 • Intellectueel eigendom als onderpand bij financieringen
 • Intellectueel eigendom licenties
 • Investering in een innovatieve onderneming
 • Koop of verkoop van intellectueel eigendom
 • Strategische samenwerking
 • Verkoop intellectueel eigendom bij een faillissement situatie
 • Activering van intellectueel eigendom bij hergroeperingen
 • Bedrijfsovername
 • Bepalen van de (IP) strategie
 • Doorbelasten van licentievergoedingen in een concernstructuur
 • Herstructurering van een onderneming
 • Inbrengen van IP in een (nieuwe) BV met medeaandeelhouders